هدیه یی که
به شما بر می گرددبا یک تماس به 1313 زندگی یک طفل را نجات دهید!

ایثار٬ یک ابتکار جمعیت هلال احمر افغانی بوده که در سال ۱۳۹۳ جهت تقویه مالی جمعیت هلال احمر و فرصت برنده شدن برای مشترکین ایجاد گردید. جمعیت هلال احمر افغانی قربانیان جنگ، آسیب دیدگان آفات طبیعی و سایر نیازمندان را معاونت می نماید.

طرز خریداری تکت

طرز خریداری تکت

طرز خریداری تکت

همین حالا به شماره ۱۳۱۳ از تیلفون های تان تماس گرفته و تکت ایثار را خریداری نمایید. قیمت هر تکت ۳۵ افغانی بوده و از کریدت تیلفون شما وضع می گردد.

1313

چطور تکت گم شده خود را بدست آرید

اگر شماره تکت از موبایلتان پاک شود و یا گوشی موبایل خود را گم کنید، به محض اینکه سیم کارت خود را از شرکت مخابراتی مربوطه دوباره به دست اوردید، به مینوی پیام موبایلتان رفته، حروف RC را نوشته و به شماره ۱۳۱۳ ارسال نمایید.
برای اطلاعات بیشتر با شماره
۴۵۵ - ۱۳۱۳ به تماس شوید.

شرکت های مخابراتی منتخب

در حال حاضر مشترکین شرکت های مخابراتی ذيل می توانند تکت ایثار را خریداری نماییند:

Roshan - Wasel - MTN

قرعه کشی های قبلی

up to one million Afghani to be won

برنامه قرعه کشی را هر جمعه شب ساعت ۸:۵۵ از تلویزیون های طلوع ، لمر و رادیو های آرمان و اراکوزیا مشاهده کنید.

جوایز و نتایج

جوایز و نتایج

تکت نمر برنده گان را اینجا دریافت کنید

اگر شما برنده محسوب شده اید ، لطفاً به شماره (+۹۳) ۷۹ ۲۱۳ ۱۳۳۱ و یا (+۹۳) ۷۷ ۱۲۷ ۱۳۱۳ در تماس شده و چایزه خویش را ادعأ کنید.

۱۴ جوزا ۱۳۹۵

۷ جوزا ۱۳۹۵

۳۱ ثور ۱۳۹۵

۲۴ ثور ۱۳۹۵

۱۷ ثور ۱۳۹۵

۱۰ ثور ۱۳۹۵

۱۰ ثور ۱۳۹۵

۱۰ ثور ۱۳۹۵

۲۸ حمل ۱۳۹۵

۲۱ حمل ۱۳۹۵

۱۴ حمل ۱۳۹۵

۷ حمل ۱۳۹۵

۲۹ حوت ۱۳۹۴

۲۲ حوت ۱۳۹۴

۱۵ حوت ۱۳۹۴

۸ حوت ۱۳۹۴

۱ حوت ۱۳۹۴

۲۳ دلو ۱۳۹۴

۱۸ دلو ۱۳۹۴

۱۱ دلو ۱۳۹۴

۱۱ دلو ۱۳۹۴

۲۷ جدی ۱۳۹۴

۱۸ جدی ۱۳۹۴

۱۱ جدی ۱۳۹۴

۵ جدی ۱۳۹۴

۲۷ قوس ۱۳۹۴

۲۰ قوس ۱۳۹۴

۱۳ قوس ۱۳۹۴

۶ قوس ۱۳۹۴

۲۹ عقرب ۱۳۹۴

۲۳ عقرب ۱۳۹۴

۱۵ عقرب ۱۳۹۴

۸ عقرب ۱۳۹۴

۱ عقرب ۱۳۹۴

۲۴ میزان ۱۳۹۴

۱۷ میزان ۱۳۹۴

۱۰ میزان ۱۳۹۴

۳ میزان ۱۳۹۴

۲۷ سنبله ۱۳۹۴

۲۱ سنبله ۱۳۹۴

۹ اسد ۱۳۹۴

۱۳ سنبله ۱۳۹۴

۶ سنبله ۱۳۹۴

۳۰ اسد ۱۳۹۴

۲۳ اسد ۱۳۹۴

۱۶ اسد ۱۳۹۴

۲ اسد ۱۳۹۴

۲۲ جوزا ۱۳۹۴

۱۵ جوزا ۱۳۹۴

۱۱ جوزا ۱۳۹۴

۱ جوزا ۱۳۹۴

۲۵ ثور ۱۳۹۴

۱۸ ثور ۱۳۹۴

۱۱ ثور ۱۳۹۴

۴ ثور ۱۳۹۴

۲۸ حمل ۱۳۹۴

۲۱ حمل ۱۳۹۴

۱۴ حمل ۱۳۹۴

۷ حمل ۱۳۹۴

۲۹ حوت ۱۳۹۳

۲۲ حوت ۱۳۹۳

۱۵ حوت ۱۳۹۳

۸ حوت ۱۳۹۳

۱ حوت ۱۳۹۳

۲۴ دلو ۱۳۹۳

۱۷ دلو ۱۳۹۳

۱۰ دلو ۱۳۹۳

۳ دلو ۱۳۹۳

۲۸ جدی ۱۳۹۳

۱۹ جدی ۱۳۹۳

۱۲ جدی ۱۳۹۳

۵ جدی ۱۳۹۳

۲۸ قوس ۱۳۹۳

۲۱ قوس ۱۳۹۳

۱۴ قوس ۱۳۹۳

۷ قوس ۱۳۹۳

۳۰ عقرب ۱۳۹۳

۲۳ عقرب ۱۳۹۳

۱۶ عقرب ۱۳۹۳

۹ عقرب ۱۳۹۳

۲ عقرب ۱۳۹۳

۲۵ میزان ۱۳۹۳

۱۸ میزان ۱۳۹۳

۱۱ میزان ۱۳۹۳

۴ میزان ۱۳۹۳

۲۸ سنبله ۱۳۹۳

۲۱ سنبله ۱۳۹۳

۱۴ سنبله ۱۳۹۳

۷ سنبله ۱۳۹۳

۳۱ اسد ۱۳۹۳

۲۴ اسد ۱۳۹۳

۱۷ اسد ۱۳۹۳

۱۰ اسد ۱۳۹۳

۳ اسد ۱۳۹۳

۲۷ سرطان ۱۳۹۳

۲۰ سرطان ۱۳۹۳

۱۳ سرطان ۱۳۹۳

۶ سرطان ۱۳۹۳

۳۰ جوزا ۱۳۹۳

۲۳ جوزا ۱۳۹۳

۱۶ جوزا ۱۳۹۳

۹ جوزا ۱۳۹۳

۲ جوزا ۱۳۹۳

۲۶ ثور ۱۳۹۳

۱۹ ثور ۱۳۹۳

۱۲ ثور ۱۳۹۳

۵ ثور ۱۳۹۳

۲۹ حمل ۱۳۹۳

۲۲ حمل ۱۳۹۳

۱۵ حمل ۱۳۹۳

کمک های بشر دوستانه

با خرید تکت ایثار شما فعالیت های بشردوستانه جمعیت هلال احمر را تمویل مالی می نمایید.

در ذیل بعضی از فعالیت هایی جمعیت هلال احمر افغانی در سال های اخیر را که برای کمک به مردم افغانستان روی دست گرفته شده است، می توانید مطالعه کنید: